Impresum

Legální identifikace poskytovatele:

ViniGrandi GmbH
Zastoupená současnou generální ředitelkou Filippo Guidotti, Ksenia Gorbačovou

Parkallee 14
14974 Ludwigsfelde
Nĕmecko

Telefon: 033785238583
E-Mail: vini@vinigrandi.de
Daňové identifikační číslo: DE308735227

Zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu v Postupimi
Registrační číslo společnosti HRB 29018P


Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese
https://ec.europa.eu/odr.

Jsme od té doby 01.12.2020 Člen iniciativy „FairCommerce“.
Další informace viz
www.fair-commerce.de.

Produkt přidán do seznamu přání